Kameleon Legacy: Fuschia Pinwheel

Kameleon Legacy: Fuschia Pinwheel

Regular price $39.00 Sale

Add some fun to your day with this whimsical Fuschia Pinwheel JewelPop. Featuring Fuschia enamel and fading CZ, it's bound to make you smile!